MANIFESTO

WITH FOUR SQUARE METERS OF SAIL AND ONE OAR

You will find an English version below

MED FYRA KVADRATMETER SEGEL OCH EN ÅRA.

Många människor missförstår livet. De tror att komfort är lycka, men, tyvärr, den typen av lycka funkar bara på kort sikt eftersom den, liksom drogmissbruk och avbetalningsköp, bränner energi avsedd för framtida välbefinnande. De som njuter ansträngningslös komfort berövas ständigt energi. De tappar ork, blir latare och fetare, får mindre god hälsa och blir mer uttråkade.

Så skriver Yrvind i inledningen till sin text  ”MED FYRA KVADRATMETER SEGEL OCH EN ÅRA

Han försöker även peka på en del vanligt förekommande fördomar i båtbranschen och bland vanliga seglare. Klicka på länken ovan (PDF) och Du kan ta del av Yrvinds senaste tankar om att bygga och segla små båtar.


In English
WITH FOUR SQUARE METERS OF SAIL AND ONE OAR

Many people misunderstand life. They think comfort is happiness, but unfortunately, that kind of happiness only works in the short term because, like drug abuse and instalment purchases, it burns energy intended for your future well-being. Those who enjoy effortless comfort are constantly deprived of energy. They lose strength, become lazier and fatter, have less good health and are more easily bored.

So Yrvind writes in the introduction to his text “WITH FOUR SQUARE METERS OF SAIL AND ONE OAR

He also tries to point out some common occasions in the boat industry and among ordinary sailors. Click on the link above (PDF) and you can find out Yrvind’s latest thoughts about building and sailing small boats.